Voorwaarden fysiotherapie

Op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing die op deze website staan benoemd.

  • Is er sprake van een contract met uw zorgverzekeraar dan declareert Fysiotherapie de Waard de behandelingen rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar.
  • De patiënt/cliënt is zelf verantwoordelijk voor vergoedingen fysiotherapie door de verzekeraar.
    Fysiotherapie de Waard heeft met alle bekende verzekeraars contractuele afspraken.
    In uw polis staat aangegeven of en zo ja hoeveel fysiotherapeutische behandelingen vergoed worden.
  • Indien een gemaakte afspraak niet tenminste 24 uur van te voren wordt geannuleerd, wordt een bedrag van € 20,00 in rekening gebracht. Deze kosten worden niet vergoed door de verzekeraar.