Vergoeding fysiotherapie

Om te bepalen of uw behandeling wordt vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering of de aanvullende verzekering, wordt er een onderscheid gemaakt tussen jongeren (t/m 18 jaar) en volwassenen.

Voor volwassenen geldt dat de eerste behandelingen/zittingen uit de aanvullende verzekering vergoed worden. De dekking kan verschillen per verzekeraar en verzekering en heeft in de meeste gevallen een maximum per jaar. Raadpleeg hierover uw polis of neem contact op met uw verzekeraar.

Bij vergoeding uit uw aanvullende verzekering heeft u geen eigen risico. Indien u er voor gekozen heeft geen aanvullende verzekering af te sluiten, betaalt u deze zittingen zelf en worden onderstaande tarieven gehanteerd.

Wanneer u als volwassene een aandoening of klacht heeft die op de chronische lijst staat, dan kunt u vanaf de 21ste behandeling vergoeding krijgen vanuit uw basisverzekering. Houdt u er dan rekening mee dat het jaarlijkse eigen risico van toepassing is. De eerste 20 behandelingen zullen uit uw aanvullende verzekering vergoed worden, voor zover deze toereikend is.

Voor jongeren tot en met 18 jaar geldt dat de eerste 9 zittingen uit de basisverzekering worden vergoed zonder eigen risico. Dit kan nogmaals met 9 zittingen verlengd worden als er nog onvoldoende resultaat is. Mochten er nog meer behandelingen nodig zijn dan geldt hetzelfde als bij volwassenen en moet er gekeken worden naar de aanvullende verzekering. Voor bepaalde aandoeningen worden mogelijk alle behandelingen vanuit de basisverzekering vergoed.

Voor een overzicht met alle vergoedingen voor fysiotherapie kunt u eenvoudig de onderstaande site raadplegen.

https://hypotheek24.us13.list-manage.com/track/click?u=f10b39382f3971f1574728ed0&id=d89d1e3b2e&e=63b2a893bc